Waarvoor stap jij je bed uit?

Door je dagindeling in te richten aan de hand van; waar je van houdt, waar je goed in bent, waarvoor je betaald kunt worden en wat de wereld nodig heeft, leg je de fundering voor een leven van overvloed en gevoel van vervulling. Het is een methode om te omschrijven (of onderzoeken) wat jouw drijfveer is.

What’s your reason for getting up?

By organising your day according to what you love, what you’re good at, what you can get paid for and what the world needs, you construct the foundations for a fulfilling and wealthy life. This is a method to describe (or examine) your motivation.

Intuitive

Nederlands English If you look at your plan from a different perspective, you may start to feel different about it. Rational thinking and emotions that seem to contradict each other about what initially seemed logical. What happens to you when you change your mind? Have the promises you made become the carrot-and-stick that motivate you … Meer lezen over Intuitive

Intuïtief

Nederlands Engels Wanneer je je plan vanaf een andere kant bekijkt kan het zijn dat je er anders bij gaat voelen. Ratio en gevoel die elkaar tegen lijken te spreken over dat wat eerst zo logisch leek. Wat gebeurt er met je wanneer je van gedachten verandert? Zijn je gemaakte afspraken een stok achter de … Meer lezen over Intuïtief

Free Soul

The common thread that connects this article and all subsequent ones is making my world trip that I do not yet know how to do. This article is the start of a blog in which I share experiences, beliefs, advice and issues. In this first article I describe my vision and character. You read about why I walk before I know where and why I trust that end results will turn out favorably. This is Contemporary Green – Subscribe to be automatically informed of my latest articles.

Wandering Soul

De rode draad dat dit artikel en alle hierop volgenden met elkaar verbindt, is het maken van mijn wereldreis waarvan ik nog niet weet hoe ik dat ga doen. Dit artikel is het begin van een blog waarin ik ervaringen, overtuigingen, advies en vraagstukken deel. In dit eerste artikel beschrijf ik mijn visie en karakter. Je leest over waarom ik loop voordat ik weet waarheen en waarom ik erop vertrouw dat eindresultaten gunstig uitpakken. Dit is Eigentijds Groen – Abonneer om automatisch op de hoogte te blijven van mijn laatste artikels.