Over de groene ruimte

Eigentijds Groen staat voor het accentueren van reeds aanwezige landschapselementen in ontwerp. Het streeft naar minimale investering en werkverzet voor maximaal hergebruik van ecosysteemdiensten.

Maar de groene ruimte is meer dan de geborgenheid van uw tuin en meer dan de recreatie dat het park biedt. Het is meer dan regenwater-buffering, meer dan ecologische verbindingszones; Natuur leeft.

Daarmee herinnert het ons er aan dat wij dat ook doen. Het is een spiegel en reflecteert hoe we omgaan met onszelf en onze omgeving. Dat is waarom we er zingeving en inspiratie in vinden.


Michael

Wat ik doe is het creëren van gunstige groei-omstandigheden en ik bescherm de groene ruimte tegen vervuiling, uitbuiting en verwaarlozing. Lees meer in mijn blog. Ik ben opgegroeid in de Brabantse Delta, land van kalkrijke klei langs het Volkerak, land van suikerbieten en weidevogels. Landschapsontwikkeling leerde ik op de Amsterdamse veengronden, op Rotterdams beton en Utrechts postzegels. Ook ervaren op kalk- en keisteen in Londen, en op de steile leemwanden in Japan.

Momenteel ben ik op de zandige Utrechtse Heuvelrug om te spreken met gelijkgestemden. Ik onderzoek vraag en aanbod in de ecologische sector en mijn bijdrage bestaat uit duurzaamheids- en biodiversiteitsadvies. Ik ben geinteresseerd in de herontwikkeling van braakterrein, akker, volkstuin of landgoed, met als doel het bijdragen aan wreedzaam transformeren naar natuurrijk en duurzaam samenleven. Mijn aandacht gaat uit naar ecodorpen, daar waar ik wens een semi permanente woon-werklocatie te vinden. Wat ik breng, als persoon, is kalmte en overeenstemming. Wat ik kan is het organiseren van biodiversiteitsverhogende workshops in de tuin.

%d bloggers liken dit: