Home

de Groene Ruimte

Eigentijds Groen staat voor het accentueren van reeds aanwezige landschapselementen in ontwerp. Het streeft naar minimale investering en werkverzet voor maximaal hergebruik van ecosysteemdiensten.

Maar de groene ruimte is meer dan de geborgenheid van uw tuin en meer dan de recreatie dat het park biedt. Het is meer dan regenwater-buffering, meer dan ecologische verbindingszones; Natuur leeft.

Daarmee herinnert het ons er aan dat wij dat ook doen. Het is een spiegel en reflecteert hoe we omgaan met onszelf en onze omgeving. Dat is waarom we er zingeving en inspiratie in vinden.


Aan uitbreiding van deze website wordt hard gewerkt. Het lijkt me leuk om ondertussen contact te leggen met samenwerkingspartners.